mała firma okiem księgowej

Legitymacja ubezpieczeniowa ? jak często ją podbijać?

wfirma.pl
Potrafisz więcej, gdy jesteś online.

Wpis archiwalny

Jak często mam pracownikowi podbijać legitymację ubezpieczeniową??

Obowiązujący druk legitymacji ubezpieczeniowej nie jest dostosowany do obecnych przepisów, regulujących sprawy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym. Druk legitymacji zawiera bowiem informację, że poświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy.

Zgodnie z obecnymi przepisami ?prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego? (art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).  Dlatego też w celu potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego legitymacja ubezpieczeniowa powinna być potwierdzana przez pracodawcę przynajmniej co 2 miesiące, bo potwierdzenie jest ważne w miesiącu, w którym podbijasz legitymację i przez 30 dni po jego zakończeniu.

EDIT: Od 01.01.2013 w przychodniach działa system eWUŚ i  pracownik nie potrzebuje pieczątki w legitymacji ubezpieczeniowej. Wystarczy mu dokument z nr PESEL np. dowód osobisty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.