mała firma okiem księgowej

Czy samochód używany w firmie musi być środkiem trwałym?

 

Zadzwoniła do mnie dziś koleżanka z pytaniem ?czy samochód używany w firmie musi być środkiem trwałym??. ?Nie? ? odpowiedziałam. ?A jaki samochód chcesz kupić??

A więc kiedy i dlaczego samochód używany w firmie nie jest środkiem trwałym?


Po pierwsze, w działalności gospodarczej możesz wykorzystać

samochód prywatny.

Samochód właścicielem takiego samochodu nie jest twoja firma, lecz Ty lub inna osoba. (Wykorzystywanie samochodów innych osób i jego skutki podatkowe to temat na osobny wpis.)

W takim przypadku samochodu nie wpisujesz do ewidencji środków trwałych  nie amortyzujesz.  Możesz jednak wpisać w koszty wydatki na jego bieżącą eksploatację (np. paliwo, naprawy, ubezpieczenie). Wydatki te dokumentujesz fakturami lub innymi dokumentami księgowymi.

Musisz też prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.  W niej zapisujesz wszystkie ?firmowe? przejazdy tym autem. Ewidencja ta pozwala ci obliczyć limit wydatków na twój samochód do wpisania w koszty koszty firmy. Ilość przejechanych kilometrów mnożysz przez stawkę za 1 km przebiegu. Wydatki do tej wysokości możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Co ważne, zarówno wydatki jak i limit wynikający obliczasz co miesiąc, ale możesz je odliczać w ciągu całego roku. Limit niewykorzystany w bieżącym miesiącu przechodzi na następny. Wydatki, które nie zmieściły się w limicie ? również.

Po drugie, przyjrzyjmy się co to jest środek trwały.

Środkiem trwałym są stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Zgodnie z przepisami do Ewidencji Środków Trwałych wpisujesz środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł.

Może się zdarzyć, że w swojej firmie używasz:

samochodu o wartości początkowej poniżej 3500 zł,

albo

samochodu, który planujesz sprzedać (i sprzedasz) przed upływem roku od daty jego zakupu.

One również nie będą znajdować się w twojej Ewidencji Środków Trwałych.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zajrzyj również na:

A jeśli chodzi o koleżankę ? to kupuje fajnego pick-up?a. Raczej wpisze go w EŚT.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.