mała firma okiem księgowej

Firma z dotacją ? inwentaryzacja towarów zakupionych z dotacji

wfirma.pl
Potrafisz więcej gdy jesteś online. Wypróbuj za darmo.
Inwentaryzacja to ostatnio gorący temat. Dostałam bardzo ciekawe pytanie od Sylwi:

?Dostałam dotacje w ramach działania 6.2., która nie podlega wpisaniu do książki przychodów i rozchodów. W ramach dotacji zakupiłam m.in. towar do sklepiku. Teraz jestem w trakcie prowadzenia spisu z natury i pojawia się pytanie ? czy towar zakupiony z pieniędzy z dotacji również powinnam uwzględnić w tym spisie, pomimo, że nie został uwzględniony w książce przychodów i rozchodów??

Najpierw łyk teorii.

Dlaczego robimy inwentaryzację?

I chodzi mi tutaj tylko o powody podatkowe.

Po pierwsze, dlatego, żeby móc poprawnie określić koszt towarów sprzedanych i materiałów zużytych w zamykanym roku.

Po drugie, żeby przy ewentualnej kontroli urzędnik mógł sprawdzić skąd się bierze towar który sprzedajesz i czy aby na pewno kupiłaś go legalnie.

Moje rozwiązanie:

Spisać wszystko. Ja na osobnych arkuszach spisałabym towary, których zakup był w ciągu roku zaliczany do kosztów. Ten towar wyceniasz i sumę jego wartości wpisujesz do księgi jako wartość spisu z natury.

Towar zakupiony z dotacji (wsparcia pomostowego, zwrotu VAT z dotacji) , spisujesz na osobnych arkuszach i wyceniasz. Opisujesz na tych arkuszach, że jest to towar zakupiony z dotacji z Działania 6.2 PO KL  (i jego zakup nie stanowi kosztów uzyskania przychodów).

Wszystkie arkusze trzymasz razem.

Więcej o inwentaryzacji, jej wycenie i formalnościach związanych z końcem roku w firmie możesz przeczytać w moimRaporcie Specjalnym ? Jak szybko i sprawnie przeprowadzić zamknięcie roku 2010 w małej firmie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.