mała firma okiem księgowej

Koszty uzyskania przychodów u przedsiębiorcy-twórcy

wfirma.pl
Potrafisz więcej, gdy jesteś online.

?W jaki sposób powinien być ujmowany w PKPiR koszt uzyskania przychodu (50%) z tytułu korzystania przez twórcę programu komputerowego z praw autorskich. Wszelka, znana mi literatura pomija ten fakt milczeniem.

Zgodnie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 2 lit b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

(?)

Ponieważ zamierzam rozpocząć prywatne zbywanie licencji na własne oprogramowanie to zgodnie z wymogami fiskusa musiałem zarejestrować taką działalność a wszelkie obroty będą dokumentowane za pomocą faktur (?)?

Bardzo podobałaby mi się taka metoda liczenia kosztów, przez przedsiębiorcę będącego twórcą. (Pisanie i nagrywanie video ? kursów to też tworzenie, więc sama bym to chętnie stosowała).

Niestety nie mam dobrych wieści. Zgodnie z godnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 22 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% osiąganych przychodów, wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 tej ustawy, nie mają zastosowania do przychodów osiąganych z działalności gospodarczej.

W przypadku prowadzenia własnej firmy, pozostaje zbieranie faktur za poniesione wydatki i zaliczanie ich w koszty na warunkach ogólnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.