mała firma okiem księgowej

Potrafisz więcej, gdy jesteś online. ?W jaki sposób powinien być ujmowany w PKPiR koszt uzyskania przychodu (50%) z tytułu korzystania przez twórcę programu komputerowego z praw autorskich. Wszelka, znana mi literatura pomija ten fakt milczeniem. Zgodnie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania […]

Czytaj więcej